20
Αυγ

Απαλλαγή Ειδικού Φόρου στα Ακίνητα του 15%

720_601291_0b60d2dbc7-b7aabf067934be48

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ 15%

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου 15% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου οι εταιρείες των οποίων μεταξύ άλλων, οι ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές και τα μερίδιά τους κατά περίπτωση, και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ στην Ελλάδα.

Για την εφαρμογή της εξαίρεσης αυτής οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα του Ε.Ο.Χ. (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), εφόσον οι χώρες αυτές δεν ανήκουν στα μη συνεργάσιμα κράτη την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους για το οποίο χορηγείται απαλλαγή.

Τα νομικά πρόσωπα κανονικά θα πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ ενώ επίσης όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα θα πρέπει να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα τα οποία ορίζονται στις αντίστοιχες διατάξεις, τα οποία μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η εταιρεία My Company Finance, διαθέτοντας τους κατάλληλους συνεργάτες και το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, είναι σε θέση να σας παρέχει τις σωστές συμβουλές στο εξειδικευμένο θέμα της φορολογικής κατοικίας και του παγκοσμίου εισοδήματος.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λύσουμε τις απορίες σας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να ορίσουμε ένα ραντεβού.


Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες από κοντά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 231557 Θεσσαλονίκη
Και στο e–mail: info@gastonservices.gr


Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα-άρθρα για ενημέρωσή τους.