30
Ιαν

Ενοικίαση αποθήκης: Τι μπορώ να πληρώσω;

Όταν είστε έτοιμοι να υπογράψετε το μισθωτήριο συμβόλαιο για την ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου που διαλέξατε προσέξτε τα παρακάτω:

Προκαταβολές

Δεν είναι ασυνήθιστο για τους ιδιοκτήτες να απαιτούν εγγύηση. Αυτή καταβάλλεται κατά την έναρξη της μίσθωσης μαζί με το ενοίκιο του πρώτου μήνα. Είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον νέο σας ιδιοκτήτη την αναμενόμενη προκαταβολή και το πότε θα πρέπει να καταβληθεί.

ΦΠΑ

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες χρεώνουν ΦΠΑ σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες,. Εάν δεν μπορείτε να ανακτήσετε τον ΦΠΑ, τότε θα πρέπει να το προβλέψετε και να το συμπεριλάβετε στον προϋπολογισμό σας

Χρέωση υπηρεσιών ή συντήρησης

Σε ακίνητα που διαθέτουν κοινά μέρη, που ωφελούν όλους τους ενοικιαστές, οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρεώνουν τέλη εξυπηρέτησης ή συντήρησης. Οι χρεώσεις αυτές μπορεί να ποικίλλουν είτε σε σταθερή είτε σε μεταβλητή.

Επισκευές και συντήρηση

Ελέγξτε αν θα είστε υπεύθυνοι για τις εσωτερικές και εξωτερικές επισκευές κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του χώρου. Συζητήστε με τον νέο σας ιδιοκτήτη για να καταλάβετε σε τι ακριβώς θα είστε υπεύθυνοι για να αποφύγετε τυχόν απροσδόκητες χρεώσεις.

Ακόμη στο τέλος της μίσθωσης απαιτείται συνήθως να επιστρέψετε τη μονάδα “σε καλή κατάσταση”. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι χειρότερη από ότι όταν μετακομίσατε..

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Καθορίστε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που χρειάζεστε στο νέο σας χώρο. Το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστεί να προμηθευτείτε μόνοι σας ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, οπότε αξίζει να πάρετε κάποιες προσφορές εκ των προτέρων για να συγκρίνετε το κόστος.

Κρατικές επιδοτήσεις

Μπορεί να δικαιούστε φορολογικές ελαφρύνσεις για τα έξοδα θέρμανσης, φωτισμού, και ασφάλειας. Η εξοικονόμηση μπορεί να είναι σημαντική, οπότε αξίζει να το ψάξετε.

Νομικά έξοδα

Τα νομικά έξοδα μπορούν να αυξηθούν αν δεν είστε προετοιμασμένοι. Οι μισθώσεις μπορεί να είναι μακροσκελή νομικά έγγραφα και επιπλέον μπορεί να χρειαστείτε και έναν επιθεωρητή κτιρίων για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει κάποιες προσφορές εκ των προτέρων και ότι τις έχετε συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό σας.