04
Ιαν

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 100% ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ESHOP

ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα επιδότησης 100% για την δημιουργία eshop

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Επιδότηση 100% για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος – eshop

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιευτεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόγραμμα επιδότησης 100% για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος – eshop.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα αφορά επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα ή επιθυμούν τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος που διαθέτουν.

Η εταιρεία My Company Finance, μπορεί να υποβάλλει την πρότασή σας και παράλληλα να σας ετοιμάσει την τεχνική προσφορά η οποία θα είναι σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και θα περιέχει όλα τα στοιχεία της προσβασιμότητας για ΑμΕΑ.

Σε περίπτωση έγκρισής σας, σε συνεργασία με την εταιρεία My Company Projects, μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος ή στον εκσυγχρονισμό του με άριστο τεχνικό και εικαστικό αποτέλεσμα λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας, των πιστοποιητικών ISO9001, ISO27001, ISO22301 που διαθέτει, των σημαντικών έργων που έχει υλοποιήσει αλλά και της ομάδας έργου που διαθέτει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σήμερα μαζί μας για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, να καταγράψουμε τα στοιχεία σας και να συζητήσουμε μαζί τις ανάγκες σας.