29
Αυγ

Aναμένονται νέες προκηρύξεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Aναμένονται νέες προκηρύξεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Εντός του φθινοπώρου αναμένονται οι νέες προκηρύξεις υποβολής προτάσεων του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα θα επαναπροκηρυχθούν οι 4 δράσεις «Ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», «Νεοφυής επιχειρηματικότητα», «Ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Παράλληλα, για πρώτη φορά θα προκηρυχθούν δράσεις που αφορούν την ενίσχυση:

  1. Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων
  2. Μεσαίων υφιστάμενων επιχειρήσεων (με προσωπικό από 50-250 άτομα) στον τομέα της μεταποίησης
  3. Κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών
  4. Δίκτυα συστάδων επιχειρήσεων (δημιουργία clusters και meta clusters)
  5. Δράσης εξοικονόμησης ενέργειας σε οικίες «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
  6. Αναβάθμισης επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, logistics, τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών και λοιπών ψηφιακών υπηρεσιών.